นโยบายคุณภาพ

"บริษัท กานต์ จิวเวลรี่ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตงานฉีดขึ้นรูปทองรูปพรรณ 96.5%
ให้ได้คุณภาพ ตามข้อตกลงด้วยความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"

นโยบายสิ่งแวดล้อม

"เราจะปฏิบัติตามกฏหมาย จัดทำการอนุรักษ์พลังงาน ปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม"